Αγγελίες Επιχειρήσεων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δημοσιοποιήσετε το ενδιαφέρον της επιχείρησης σας για συνεργασία στα πλαίσια πρακτικής άσκησης καθώς και απασχόλησης (πλήρους-μερικής).

Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης συνεργάζεται με επιχειρήσεις και εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από όλη τη χώρα, με κύρια έμφαση στην λειτουργία του marketing και των παρεχόμενων υπηρεσιών του χώρου. Η διαρκής προσήλωση του διοικητικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος στην αριστεία και στην ποιότητα και η φιλομάθεια των φοιτητών μας εγγυώνται το υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων τους.

Αν η επιχείρησή σας εντάσσεται σε μια από τις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες:

 • Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων
 • Εταιρείες Direct Marketing
 • Εταιρείες Έρευνας Αγοράς
 • Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
 • Εμπορικές και Βιομηχανικές Εταιρείες/ σε Δ/νσεις\τμήματα Marketing
 • Εταιρείες με εξαγωγικό/εισαγωγικό προσανατολισμό.
 • Εταιρείες ηλεκτρονικού marketing
 • Εταιρείες τουριστικού marketing
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες αγροτικού marketing
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
 • Εταιρείες Οργάνωσης Εκθέσεων
 • Τράπεζες (μόνο σε Δ/νσεις
 • Τμήματα Τραπεζικού marketing)
 • Εταιρείες έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου

με την προϋπόθεση ότι έχουμε τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας (δ/νση, τηλ, ιστοσελίδα, fax, e-mail, υπεύθυνος/η, δραστηριότητα επιχείρησης) μπορούμε να προχωρήσουμε στην καταχώρηση της αγγελίας στην ιστοσελίδα μας. Κατ’ ελάχιστο στην αγγελία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ενότητες: περιγραφή θέσης, κύριες αρμοδιότητες, προσόντα υποψηφίων, προσωπικά χαρακτηριστικά υποψηφίων, πλήρη στοιχεία εταιρείας για επικοινωνία.

Αίτηση Συνεργασίας.

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by