Συνέντευξη

Από όλα τα στάδια της πρόσληψης, η συνέντευξη είναι ατό που μπορούμε να ελέγξουμε και να κατευθύνουμε περισσότερο, γιατί είναι αυτό στο οποίο μετέχουμε προσωπικά και άμεσα.

Ο εργοδότης έχει ανάγκη από την συνέντευξη γιατί θέλει να συγκεντρώσει στοιχεία για την προσωπικότητά μας τα οποία είτε δεν παρέχονται καθόλου πληροφορίες στο βιογραφικό ή την αίτηση, ή είναι ελλιπή ή δημιουργούν κάποια ερωτηματικά. Στα σημεία αυτά επικεντρώνεται περισσότερο η συνέντευξη ώστε να διευκρινιστούν και να αποσαφηνιστούν. .

Επίσης θέλει να γνωρίσει τους πιθανούς υποψηφίους για να σχηματίσει δική του άποψη.

Ο υποψήφιος, του δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσει ο ίδιος τον εαυτό του, καθώς και να συναντήσει τους μελλοντικούς του εργοδότες, να πληροφορηθεί για τη δουλειά από αυτούς άμεσα και να σχηματίσει και αυτός τη δική του άποψη για εκείνους..

Στη συνέντευξη καλούμαστε να παρουσιάσουμε τις γνώσεις και τις ικανότητες μας, να μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Παρότι είμαστε οι πλέον κατάλληλοι να απαντήσουμε για αυτά που μας αφορούν, δεν έχουμε μάθει να τα συζητάμε. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία της συνέντευξης απαιτεί περισσότερη προσοχή και προετοιμασία απ’ ότι συνήθως νομίζουμε.

Στόχος σας είναι η σωστή προβολή των επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων σας. Πρώτα από όλα πρέπει να ξέρετε τι θέλετε, να παρατηρείτε τα συναισθήματά σας. Αφού καταλάβετε τι θέλετε , όταν ξεκαθαρίσετε τους στόχους σας, όταν αντιληφθείτε τι αισθανόσαστε τι νιώθετε, θα πρέπει να διατυπώσετε αυτό που θέλετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχοντας υπόψη σας τους βασικούς κανόνες επικοινωνίας.

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by