Συνοδευτική Επιστολή

Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα είναι αναγκαίο να αποστέλλεται και μια «Συνοδευτική Επιστολή». Με την επιστολή αυτή επιτυγχάνεται η παρουσίαση του προφίλ του υποψηφίου και των επικοινωνιακών του ικανοτήτων με ένα περιληπτικό τρόπο. Στόχος της είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εργοδότη ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η μελέτη του βιογραφικού σημειώματος και η πρόσκληση του υποψηφίου σε συνέντευξη.

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by