Τρόποι Αναζήτησης Εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας προϋποθέτει , στις περισσότερες περιπτώσεις, ότι έχει προηγηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο αυτογνωσίας, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος έχει φροντίσει να αποκτήσει επαρκή γνώση για τα ενδιαφέροντά, τις προτιμήσεις , κλίσεις, τα ταλέντα και τις προσωπικές του δυνατότητες.

Η κατάλληλη πληροφόρηση για τα επαγγέλματα , την αγορά εργασίας και τη συμβουλευτική καριέρας μπορεί να αναζητηθεί , μεταξύ άλλων, κυρίως στους ακόλουθους φορείς:

  • Σελίδες «μικρών αγγελιών» και θεμάτων εργασίας που δημοσιεύονται σε εφημερίδες και περιοδικά.
  • Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του ΟΑΕΔ όπου παρέχονται πληροφορίες για την επαγγελματική κατάρτιση του ενδιαφερομένου (εγγεγραμμένος στα μητρώα), την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage), την είσπραξη επιδόματος ανεργίας, τη συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων μέσω της επιχορήγησης της επιχείρησης , τα προγράμματα επιχορήγησης νέων επαγγελμάτων , την παροχή συμβουλών από επαγγελματικό σύμβουλο του ΟΑΕΔ κ.α.
  • Internet, όπου υπάρχουν πολλές διευθύνσεις οι οποίες παρέχουν αποκλειστικά τέτοιες υπηρεσίες,
  • Ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής και γραφεία εργασίας. Εξειδικευμένες εταιρείες στην εύρεση και επιλογή προσωπικού, λειτουργώντας ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ επιχείρησης και αγοράς εργασίας.
  • Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, ΤΕι , ΙΕκ που αναπτύσσουν συναφείς δραστηριότητες.
  • Σεμινάρια , Ημερίδες και Ομιλίες που οργανώνονται για τον ίδιο σκοπό από διάφορους φορείς.
  • «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνονται από Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ, ΤΕΙ, και ΙΕΚ, ή και άλλους φορείς για τελειόφοιτους και απόφοιτους σε κατάλληλους χώρους, προσκαλώντας μεγάλες εταιρείες να συμμετάσχουν και να δουν τους υποψηφίους.
Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by