Στατιστικά

Aπό το 1987 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2005/6 μετακινήθηκαν με το πρόγραμμα Erasmus 29.134 φοιτητές. Η μελέτη των στατιστικών στοιχείων που ακολουθούν καταδεικνύει ότι:

  • Την προτίμηση των εξερχομένων φοιτητών συγκεντρώνει η Γαλλία, ακολουθούμενη από την Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία.. σημειώνουμε τη μεγάλη κινητικότητα προς την Ισπανία, η οποία από το ακαδημαϊκό έτος 2003/4 κατέχει τη δεύτερη θέση στην προτίμηση των εξερχομένων. Η κινητικότητα προς την Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία έτη σημειώνει μεγάλη πτώση, αλλά η χώρα αυτή εμφανίζεται μέσα στην πρώτη τριάδα λόγω της μεγάλης κινητικότητας προς αυτήν τα πρώτα έτη εφαρμογής του προγράμματος.
  • Τη μεγαλύτερη κινητικότητα εμφανίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που διακίνησε το 29% του συνόλου των μετακινούμενων φοιτητών Erasmus.
  • Οι Επιστήμες Γλώσσας και Φιλολογίας αποτελούν τον κλάδο σπουδών που εμφανίζει τη μεγαλύτερη κινητικότητα και έπονται οι Εμπορικές Σπουδές Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων και οι Κοινωνικές επιστήμες.
  • Ο αριθμός των φοιτητριών που μετακινούνται είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν των φοιτητών.

(Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
– « 20 χρόνια Erasmus και ΙΚΥ» )
www.iky.gr
-e-mail: Erasmus@iky.gr

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by