Σπουδές

    

 

Στην παρούσα ενότητα οι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για σπουδαστικά θέματα που τους αφορούν άμεσα , όπως είναι η Πρακτική Άσκηση , προγράμματα Erasmus, υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου.

Έχουν συγκεντρωθεί επίσης πληροφορίες για θέματα που αφορούν στη συνέχεια των σπουδών τους, δηλαδή  για Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Προγράμματα Υποτροφιών, Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας, πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες καθώς διανύουμε την εποχή της απόλυτης εξειδίκευσης.  

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by