Βιβλιοθήκη

Το Γραφείο Διασύνδεσης διαθέτει βιβλιοθήκη με έντυπο πληροφοριακό υλικό όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει άμεσα πληροφορίες προκειμένου να ενημερωθεί για θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη διαθέτει έντυπο υλικό σχετικά με:
• Κατατακτήριες Εξετάσεις (οδηγός)
• Ο κόσμος των ΑΕΙ-ΤΕΙ
• Σπουδές σε Ελλάδα και Εξωτερικό
• Οδηγός Επαγγελμάτων
• Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
• Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό
• Υποτροφίες
• Τεχνικές αναζήτησης Εργασίας
• Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
• Τεχνική της Συνέντευξης
• Επιστημονική Έρευνα (πρακτικός οδηγός)

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by