Υπηρεσίες

   

Στην ενότητα αυτή, όλοι οι φοιτητές και ο κάθε ηλεκτρονικός επισκέπτης μπορούν να ενημερωθούν για διάφορα θέματα που αφορούν το γραφείο διασύνδεσης και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

 Τέτοιες απαραίτητες υπηρεσίες είναι η «Καταχώρηση Φοιτητή» που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Τελειόφοιτους του Τμήματος να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ,να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους και τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται στην αντίστοιχη υπηρεσία «Αναζήτηση Φοιτητή», η «Αναζήτηση Επιχειρήσεων» όπου παρουσιάζονται όλες οι τρέχουσες ΘΕΣΕΙΣ Πρακτικής Άσκησης και οι Θέσεις Εργασίας, η  «Καταχωρήσεις Επιχειρήσεων», Πρόσκληση στο Linkedin , λίστα Βιβλίων που υπάρχουν στο Γραφείο Διασύνδεσης από όπου μπορούν να ενημερωθούν οι φοιτητές για ποικίλα θέματα.

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by