Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις
Εργασία
Πρακτική
  Υποτροφίες

*Οι ανακοινώσεις Εργασίας και Πρακτικής είναι ορατές μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες. Για να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ.

Γενικές Ανακοινώσεις
Διαδικασία & Βήματα για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ( 21/11/2012)

LinkClick.aspx 

Διάρκεια πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και η διάρκεια της ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

 

Χώροι πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείτε τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης σε τεχνολογικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo.

 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φοιτητής για την έναρξη πρακτικής άσκησης

  • να έχει ολοκληρώσει το 7ο εξάμηνο φοίτησης (δηλαδή να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο και πάνω).
  • να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
  • από τα μαθήματα ειδικότητας μπορεί να «χρωστάει» μέχρι ένα και μόνο ένα.

 

Έκδοση «Βεβαίωσης δικαιώματος έναρξης πρακτικής»

Εάν πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις δικαιούστε την έκδοση «Βεβαίωση δικαιώματος έναρξης πρακτικής». Την εν λόγω βεβαίωση μπορείτε να την καταθέσετε μαζί με το βιογραφικό σας προς αναζήτηση πρακτικής άσκησης.

Για να ελέγξουμε εάν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις δικαιούστε να αρχίσετε πρακτική άσκηση συμπληρώστε τη φόρμα. Το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών θα σας αποσταλεί με e-mail η απάντηση και παράλληλα θα μπορείτε να παραλάβετε τη «Βεβαίωση δικαιώματος έναρξης πρακτικής» είτε από το Τμήμα / ταχυδρομείο είτε με courier στη διεύθυνση που θα δηλώσετε στη φόρμα (με δική σας επιβάρυνση).

 

Εύρεση εταιρείας/φορέα απασχόλησης - μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

Θα πρέπει τόσο ο φοιτητής όσο και η εταιρεία/φορέας απασχόλησης να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα απαραίτητα έντυπα για την έναρξη της πρακτικής, τα οποία θα αποστείλουν μαζί με τα απαραίτητα τυχόν δικαιολογητικά στη διεύθυνση:                   

Υπόψη Γραφείου Διασύνδεσης

Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης, ΤΕΙ Κρήτης

Κ. Παλαμά & Ι. Κακριδή

ΤΚ 72200

Ιεράπετρα, Κρήτη

 

Έντυπα για πρακτική μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

έντυπα ΕΣΠΑ (όταν τυπώνετε σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή).

1) Αίτηση έναρξης πρακτικής (συμπληρώνετε από τον φοιτητή - 1 αντίτυπο με γνήσια υπογραφή)

2) Βεβαίωση αποδοχής από φορέα απασχόλησης (συμπληρώνετε από τον φορέα απασχόλησης - 1 αντίτυπο με γνήσια υπογραφή και σφραγίδα)

3) Ειδική σύμβαση εργασίας ΕΣΠΑ (συμπληρώνετε και από τον φοιτητή και από τον φορέα απασχόλησης – 4 αντίτυπα με γνήσιες υπογραφές και σφραγίδες)

4) Βεβαίωση πραγματοποίησης (συμπληρώνετε και στέλνεται κάθε μήνα από τον φορέα απασχόλησης στο Τμήμα - 6 αντίτυπα, 1 για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, με γνήσια υπογραφή και σφραγίδα)

Σημαντική Σημείωση: Η Βεβαίωση Πραγματοποίησης δε στέλνεται με τα αρχικά έντυπα και διακαιολογητικά αλλά κάθε μήνα που θα ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της 6μηνης πρακτικής άσκησης και λειτουργεί ως εντολή πληρωμής για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για το λόγο αυτό δε θα πρέπει να αμελείτε η αποστολή της. 

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε:

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

2) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ όπου ο ασκούμενος φοιτητής θα πρέπει να είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος και στην οποία θα φαίνετε καθαρά ο αριθμός IBAN (άνοιγμα λογαριασμού στην εν λόγω τράπεζα δηλ).

3) Βεβαίωση Α.Φ.Μ. - Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (από ΚΕΠ – πρωτότυπο)

4) Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. - Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (από ΚΕΠ – πρωτότυπο)

5) Βεβαίωση Α.Μ.Α. – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (από ΙΚΑ – πρωτότυπο)

  

Διαδικασία και προθεσμίες υποβολής των εντύπων (αίτηση, σύμβαση κλπ) για έναρξη πρακτικής μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

Για πρακτική μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα πρέπει:

  • όλα τα έντυπα (συμπληρωμένα με υπογραφές και σφραγίδες όπου χρειάζεται) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τα έχετε αποστείλει το αργότερο μέχρι τις 25 κάθε μήνα στη διεύθυνση

Υπόψη Γραφείου Διασύνδεσης

Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης, ΤΕΙ Κρήτης

Κ. Παλαμά & Ι. Κακριδή

ΤΚ 72200

Ιεράπετρα, Κρήτη

ούτως ώστε να ξεκινάει η πρακτική σας από την 1η του επόμενου μήνα, όπως ορίζετε για τις πρακτικές μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, με άλλα λόγια οι πρακτκές μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ξεκινάνε μόνο κάθε 1η του μήνα ή την επομένη αυτής όταν και μόνο όταν η 1η πέφτει σε Σαββατοκύριακο ή άργία, για να μην υπάρχει πρόβλημα με τις πληρωμές. Εν συνεχεία αφού τα παραλάβουμε θα υπογραφούν από το Τμήμα και θα σας αποσταλούν στη διεύθυνση που θα συμπληρώσετε στην παρακάτω φόρμα οι 2 από τις 4 συμβάσεις (1 για τον φοιτητή και 1 για τον εργοδότη) καθώς και 2 Βεβαιώσεις Τοποθέτησης δηλ. βεβαιώνει ότι ο φοιτητής τοποθετείτε για πρακτική άσκηση στον συγκεκριμένο φορέα απασχόλησης με ημερομηνίες έναρξης και λήξης (1 για τον φοιτητή και 1 για τον εργοδότη). Επίσης μαζί με τις συμβάσεις θα σας αποσταλεί και το βιβλίο πρακτικής άσκησης.

  • να συμπληρώσετε τη φόρμα για έναρξη πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ.

 

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by