Εργασία

 

     

Στην ενότητα αυτή, παρέχονται στον κάθε φοιτητή – απόφοιτο που αναζητεί απασχόληση, πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές για τους τρόπους και τις  διαδικασίες  Αναζήτησης Εργασίας, πως θα προετοιμάσει κατάλληλα το φάκελο υποψηφιότητας του, πληροφορίες για τη διαδικασία της Συνέντευξης και για Φορείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί για το συγκεκριμένο θέμα.

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by