Καταχώρηση φοιτητή
Όνομα: Επίθετο:
Ημερ. γέννησης: Επάγγελμα:
Ειδικότητα: Κατάσταση:
Διεύθ. μόνιμη: Διεύθ.προσωρινή:
Τηλέφ.μόνιμο: Τηλέφ. προσωρινό:
Κινητό. : E-mail:
WebSite(URL): Πτυχίο:
Τμήμα:
Σχόλια:
Aρχείο*:
 Upload 
* To πεδίο "Αρχείο" ειναι υποχρεωτικό, κάντε 'upload' το βιογραφικό σας σημείωμα και μια φωτογραφία σας σε *.zip αρχείο
Εισάγετε τον κωδικό
Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by