Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις
Εργασία
Πρακτική
  Υποτροφίες

*Οι ανακοινώσεις Εργασίας και Πρακτικής είναι ορατές μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες. Για να κάνετε εγγραφή πατήστε εδώ.

Γενικές Ανακοινώσεις
Τεύχος 38 (Ιούλιος 2014) Μηνιαίο Ηλεκτρονικό Περιοδικό Σταδιοδρομίες Γ.Δ - Τ.Ε.Ι Κρήτης ( 14/07/2014)

 Παρακαλούμε όπως  δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο, ο οποίος αφορά στο περιοδικό 'Σταδιοδρομίες' του Γραφείου Διασύνδεσης  ΤΕΙ Κρήτης και της Δ.Α.ΣΤΑ, για το μήνα Ιούλιο 2014 (τεύχος 38).

Σύνδεσμος Τεύχους: http://e-mag.career.teicrete.gr/node/2340

Θεματολογία Τεύχους:

Ηµερίδα ΤΕΙ Κρήτης “Ανοικτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα ΤΕΙ Κρήτης”, Ηράκλειο 23-06-2014.

Πρόγραµµα EduEval: Σεµινάριο για την Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι εντυπωσιακές διαφηµίσεις των Φοιτητών Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Κρήτης

Επιµορφωτικά Σεµινάρια από το ΤΕΙ Κρήτης

“Θερινό σχολειό” στο ΤΕΙ Κρήτης

27 Ιουλιου – 01 Αύγουστου 2014 “θερινό σχολειό” στο ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία µε το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλαδος (ΙΚΥ) και του Γερµανικού κράτους (DAAD) και το παν.µιο Regensburg

“Μαθησιακά εργαλεία και Μαθησιακοί Στόχοι στην Α.Ε. ∆υνατότητες & Προτάσεις αξιοποίησης τους στο ΤΕΙ Κρήτης”

Στη Βουλή η τροπολογία για τις µετεγγραφές φοιτητών

Αιτήσεις για εισαγωγή µαθητών στις σχολές του ΟΑΕ∆

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα (ΠΜΣ) Πληροφορική και Πολυµέσα – Msc in Informatics & Multimedia

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα: Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην “Λογιστική και Ελεγκτική”

∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό (∆ΠΜΣ): «Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, Αυτοµατισµού και Ροµποτικής»

Υποτροφίες για δέκα µεταπτυχιάκα στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο

Προκήρυξη για 540 µόνιµους στον ∆Ε∆∆ΗΕ

340 εκ. ευρώ για άνεργους νέους από πρόγραµµα της Κοµισιόν

Προκήρυξη διαγωνισµού για 122 προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα

Κοινωφελή εργασία 2014: Από το Σεπτέµβριο ο νέος κύκλος αιτήσεων

Προκήρυξη για 45 δόκιµους Σηµαιοφόρους στο Λιµενικό Σώµα

Οι 3.384 προσλήψεις εποχικών µέχρι και το τέλος Αυγούστου

ΕΛΠΕ: Αιτήσεις στο πρόγραµµα απασχόλησης φοιτητών Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ

Επενδύσεις 13.415 µικροµεσαίων επιχειρήσεων ενισχύονται από το ΕΣΠΑ

3ος διαγωνισµός εφαρµοσµένης έρευνας και καινοτοµίας

Συµφωνία για χρηµατοδοτική στήριξη στην έρευνα και την καινοτοµία

Media: Τα video απο τις εντυπωσιακές διαφηµίσεις των Φοιτητών Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Κρήτης

 
 
 
 

 

Copyright 2009 - Γραφείο Διασύνδεσης - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by